Åtgärder med anledning av COVID-19

D.d följer de rekommendationer som myndigheterna ger för att minska smittspridningen i samhället. Föreningen utför kontinuerligt riskbedömningar och anpassar verksamheten efter de rekommendationer som gäller.

Vi har anpassat verksamheten genom att ha ett lägre maxantal deltagare på varje kurs, anpassat efter storleken på våra olika lokaler vi bedriver verksamhet i.

Anpassat flödet i föreningslokalen så att flera olika ingångar och utgångar används för att undvika trängsel. (Inför din kurs startar kommer du få instruktioner vilken ingång du ska använda)

Kraftigt utökade städrutiner som innebär att kontaktytor som tex. Balletstänger, speglar, handtag, bord, toaletter m.m. desinfekteras dagligen.

Material som används på klasser som t.ex. rockringar och yogamattor desinfekteras mellan varje klass.

Allt kursmaterialet är anpassat för att undvika närkontakt. D.d jobbar t.ex. inte med kontaktimprovisation och lyft.

D.d ledare undervisar endast om de är symtomfria.

D.d Ledarna desinfekterar sina händer före, mellan och under klasser.

D.d ledare skickar hem eventuella elever som kommer till dansen med symtom. 

Föreningen tillhandahåller handdesinfektion till deltagare och finns i lokalens alla rum. Tvål och pappershanddukar finns på samtliga toaletter. Desinfektionsmedel för att rengöra eventuell utrustning som används under klassen tillhandhålls.

Skyltar i lokalen som påminner om att hålla avstånd, tvätta händer med mera.

Kontakta Oss

Pontonjärvägen 7A
961 42 Boden

0921-550 05

info@dancedirection.se


(Lämna tom)