top of page

SCHEMA ALVIK

VÅREN 2024

TISDAG

Tiny Dancers
Tid: 17.20-17.50
Född: 2019-2021
Lärare: Felicia
Tillfällen: v.4
-v.20 (Lov v.10, v.14 & v.18)
Sal: Alvikskolan gymnastiksal

Hip-Hop Kidz
Tid: 18.00-18.45
Född: 2015-2018
Lärare: Felicia
Tillfällen: v.4-v.20
 (Lov v.10, v.14 & v.18)
Sal: Alvikskolan g
ymnastiksal

Hip-Hop Vibe
Tid: 19.00-12.00
Född: 2012-2014
Lärare: Felicia
Tillfällen: v.4-v.20 (Lov v.10, v.14 & v.18)
Sal: Alvikskolan g
ymnastiksal

bottom of page