top of page

SCHEMA RÅNEÅ

HÖSTEN 2023

MÅNDAG

Tiny Dancers
Tid: 17.30-18.00
Född: 2018-2020
Dansform: Barndans
Nivå: Efter ålder
Lärare: Carolina
Tillfällen: v.36-v.50 (Lov v.44)
Sal: Spegelsalen

Hip-Hop Kidz
Tid: 18.10-18.55
Född: 2016-2017
Dansform: Street dance & breaking
Nivå: Efter ålder
Lärare: Carolina
Tillfällen: v.36-v.50 (Lov v.44)
Sal: Spegelsalen

Hip-Hop Kidz

Tid: 19.00-19.45

Född: 2014-2015

Dansform: Street dance & breaking

Nivå: Efter ålder

Lärare: Carolina

Tillfällen: v.36-v.50 (Lov v.44)

Sal: Spegelsalen

bottom of page