top of page

DANCE 4 YOU

DANCE 4 YOU

Dansstil: Ej bunden till någon speciell stil.

Erbjuds för 12-18 åringar

Den här danskursen riktar sig till barn med funktionsvariationer. Lektionerna är uppbyggda på tydliga och upprepande strukturer med visuella hjälpmedel så som bildstöd och rekvisita.

Tillsammans utforskar vi olika genrer och främjar gemenskap, dansglädje och kreativitet. Vi dansar i en mindre grupp om max 10 elever, samt 2 ledare. Denna kurs är kostnadsfri för alla deltagare.

Kursen är en del av ett pilotprojekt där vi jobbar med att tillgängliggöra dans för alla barn och unga oavsett förutsättningar. Utbildad specialpedagog och utbildade danslärare är knytta till projektet. Projektet arrangeras med stöd av: Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Bodens kommun. 

Kostnadsfritt!

Tid: 45 min

Dance direction_glimma studio (77).jpg
bottom of page