top of page

SCHEMA BENSBYN

VÅREN 2024

TISDAG

Tiny Dancers
Tid: 17.20-17.50
Född: 2019-2021
Lärare: Catrin
Tillfällen: v.4
-v.20 (Lov v.10, v.14 & v.18)
Sal: B
enzeliusgården

Hip Hop Vibe
Tid: 19.00-20.00
Född: 2010
-2014

Lärare: Catrin
Tillfällen: v.4-v.20
 (Lov v.10, v.14 & v.18)
Sal: B
enzeliusgården

Arrangeras i samverkan med: Bensby ungdoms & fritidsförening

BUFF_LOGO (1).png
bottom of page