top of page

SCHEMA BENSBYN

HÖSTEN 2024

TISDAG

Tiny Dancers
Tid: 17.20-17.50
Född: 2019-2021
Lärare: Catrin
Tillfällen: v.36
-v.50 (Lov v.44)

Sal: Benzeliusgården

Hip Hop Kidz

Tid: 18.00-18.45
Född: 2015-2018
Lärare: Catrin
Tillfällen: v.36
-v.50 (Lov v.44)

Sal: Benzeliusgården

Hip Hop Vibe
Tid: 18.50-19.50
Född: 2010
-2014

Lärare: Catrin
Tillfällen: v.36
-v.50 (Lov v.44)

Sal: Benzeliusgården

Arrangeras i samverkan med: Bensby ungdoms & fritidsförening

BUFF_LOGO (1).png
bottom of page