top of page

D.d TEAM

SANDRA SJÖGREN

Det är jag som är Sandra!

Till vardags arbetar jag på ett högstadium som specialpedagog. Innan dess jobbade jag under många år som förskollärare. Min grundexamen är förskollärarexamen vid lärarhögskolan i Stockholm 1994. Jag läste vidare till specialpedagog vid Umeå universitet 2015 för att få ökad kunskap till att möta elevers olikheter och kunna anpassa stödet efter varje elevs behov. Social delaktighet och gemenskap är jätteviktigt och det var också tanken att ”alla ska vara med” som fick mig att vilja studera vidare.

 

Som ledare försöker jag se och möta varje elev utifrån sina förmågor och ge förutsättningar så att alla lyckas. Jag ett stort tålamod och en positiv attityd. För mig betyder det jättemycket att få vara specialpedagog och medhjälpare för Dance 4 You.

 

"Rörelse är viktigt och att få röra oss tillsammans skapar något. Den stolthet och glädje som eleverna ger tillbaka till mig är värt allt."

Dance_direction_Sandra_web (3).jpg
bottom of page